MARLEEN VAN LANEN KUNSTEDUCATIE  
       
 

Voor het Mauritshuis ontwikkelde ik educatieve programma’s voor individuele kinderen en leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs.

 • Bij de tentoonstelling “Groeten uit Bentheim” gingen leerlingen met een paspoortje met opdrachten ‘op reis’ langs schilderijen van Jacob van Ruisdael. Ze kregen hulp van stripfiguur Benno.
 • Voor het Haagse Cultuurmenu ontwierp ik verschillende personages die een bepaald museumberoep representeerden. waarmee de leerlingen als museummedewerker aan de slag gingen.
 • Bij de tentoonstelling “Te paard” maakte ik drie educatieve producten:
  • De speurpuzzel “In het zadel!” waarmee kinderen op zoek gingen naar details in de schilderijen.
  • De Museumles “In Galop!”. Basisschoolleerlingen gingen onder leiding van een museumdocent aan de slag met kijk- en doe-opdrachten. Ze mochten een nieuwe titel voor een schilderij verzinnen of uitspraken bij afgebeelde figuren bedenken.
  • Leerlingen van het voortgezet onderwijs bekeken de tentoonstelling met behulp van een kijkwijzer, gebaseerd op de Leerstijlen van Kolb (doen, denken, dromen en beslissen). Op die manier keken leerlingen op verschillende manieren naar de schilderijen.

Referenties

 

 
 

Voor Museum Jan Cunen ontwikkelde ik educatieve programma’s. Ook werkte ik er als museumdocent en voerde ik projecten uit voor het Osse Stadsarchief.

 • In de tentoonstelling “Depotruimers" draaide om de werkzaamheden in en rond het museum. Tijdens het bijbehorende educatieve programma gingen basisschoolleerlingen van als museummedewerkers aan de slag. Ze stelden hun eigen tentoonstelling samen of restaureerden een kunstwerk. Voor de afsluitende quiz maakte ik brillen die de verschillende medewerkers representeerden.
 • DEBA®T is afgeleid van de debatwedstrijd Artwijs voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen gingen, begeleid door een museumdocent, met elkaar in debat naar aanleiding van prikkelende stellingen over kunst.
 
  Voor Stichting Kunstzinnige Vorming ToBe coördineerde ik diverse projecten, waaronder:
 • Het samenstellen en coördineren van het Programma Cultuureducatie Primair Onderwijs. Dit is een compleet kunst- en cultuuraanbod voor basisscholen en wordt aangeboden en verzorgd door lokale kunstenaars en kunst- en cultuurinstellingen.
 • Voor de Dordtse Montessorischool ontwikkelde ik lesmateriaal voor beeldende vorming en kunstgeschiedenis. Deze complete lessen konden één-op-één door de leerkrachten van de school gegeven worden.
 • Verder ontwikkelde en verzorgde ik ook:
  • basismateriaal voor lessen die door vakdocenten van ToBe werden verzorgd.
  • studiedagen op het gebied van kunst- en cultuureducatie voor het primair onderwijs.
  • netwerkbijeenkomsten over verschillende kunstdisciplines voor leerkrachten basisonderwijs
  • de inventarisatie van cultureel aanbod in de Drechtstedenregio
  • workshops
  • het herstructureren website Onderwijs en Welzijn
 
 

Voor EYE Film Instituut Nederland ontwikkelde ik lesmateriaal bij Klassefilm.

Klassefilm is hét landelijke educatieve filmprogramma voor het primair onderwijs, waarbij ieder jaar zo’n 105.000 kinderen met hun klas een speciaal geselecteerde film bezoeken.

Het lesmateriaal dat ik bij deze films maakte, kan voorafgaand aan en volgend op het filmbezoek ingezet worden en bestaat onder meer uit (online) kijksuggesties, gesprekstips en verwerkingsopdrachten en is gericht op het bevorderen van mediawijsheid.

 
  WELKOM PROFIEL ONDERWIJS WORKSHOPS  
  CONTACT SCHILDERIJEN EDUCATIEF MATERIAAL TENTOONSTELLINGEN