Foto: Jaap van den Berg

Nederlands
De liefde voor kunst en creativiteit vormt de rode draad in mijn carrière en leven. In eerste instantie verzorgde ik vooral lessen beeldende vorming en maakte ik lesmateriaal voor scholen, musea en culturele instellingen, de laatste jaren werk ik voornamelijk als zelfstandig illustrator en kinderboekenmaker. Met mijn tekeningen en verhalen wil ik de fantasie prikkelen bij kinderen en volwassenen, maar ook zelfvertrouwen meegeven. Vaak hoor ik terug dat mensen zo vrolijk worden van mijn tekeningen; dan weet ik dat ik een juiste snaar geraakt heb! Sinds een aantal jaar maak ik daarnaast beeldend werk met een meer spirituele component.


English
The love for art and creativity is the common thread in my career and life. Initially I mainly teached art classes and made teaching materials for schools and museums. In recent years I mainly work as an independent illustrator and children's book maker. With my drawings and stories I hope to stimulate childrens imagination, and their self confidence. I often hear that my drawings make people feel happy; then I know that I have struck the right chord! Since a number of years I also make spiritual works of art such as auragraphs. Through these soul drawings I can help people on their path of life.