Als eerstegraads docent beeldende kunst en vormgeving en (Cum Laude) afgestudeerd kunsthistoricus schrijf, ontwikkel en coördineer ik educatieve projecten op het gebied van kunst- en cultuur(geschiedenis) voor bedrijven, scholen, culturele instellingen en musea. U kunt mij benaderen voor:

  • een workshop of studiedag
  • een educatief project of product
  • lessen, colleges en lezingen
  • het schrijven en redigeren van teksten over kunst, geschiedenis en cultuur
  • het schrijven van kinderboeken over (kunst)historische thema's
  • het maken van illustraties over dieren en natuur

Ik combineer mijn creativiteit met een praktische en georganiseerde aanpak, waardoor ik op tijd en volgens heldere afspraken mijn werk aflever. Hieronder vindt u een overzicht van mijn werkzaamheden.

Freelance redacteur
Ik schrijf en redigeer educatieve of promotionele teksten voor diverse (onderwijs)instellingen. Ook redigeer ik content voor websites.

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Voor het Erfgoedhuis Zuid-Holland coördineerde, schreef en redigeerde ik lesmateriaal voor het basisonderwijs over de thema's Trekvaarten, de Limes, de Atlantikwall en de Oude Hollandse Waterlinie.

Museum Gouda

Als medewerker educatie ontwikkelde ik onder meer lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs en doe-activiteiten voor individuele kinderen en onderhield ik contacten met het onderwijs. Daarnaast stuurde ik een medewerker planning en een team van rondleiders, vrijwilligers en stagiaires aan.

Vormen uit Vuur

Als redactiesecretaris en auteur voor het Magazine van de Nederlandse Vereniging vrienden van Ceramiek en Glas verzorgde ik de administratie voor de redactie en schreef ik een aantal artikelen over keramiek- en glaskunst.

Eye Filminstituut

Ik schreef educatief materiaal bij de Klassefilms ‘Lang en gelukkig’, ‘Briefgeheim’ en ‘Dolfje Weerwolfje’ voor het primair onderwijs. Ook maakte ik lesmateriaal bij de film ‘Koning van Katoren’ voor het voortgezet onderwijs.

Veurs Lyceum

Als (vervangend) docent CKV en Beeldende vorming verzorgde ik lessen CKV en beeldende vorming aan leerlingen van het VMBO en de Havo van het Veurs Lyceum in Leidschendam.

Edutainment, Koorenhuis, 2Samen, ToBe, Muzelinck, CKVU e.a.

Als freelance docent ontwikkel(de) en verzorg(de) ik lessen en workshops beeldende vorming voor verschillende bedrijven, particulieren, scholen en BSO's.

American School

Als Guest Lecturer Art Masterpieces verzorgde ik Engelstalige lezingen over kunst(geschiedenis) en cultuur (bijvoorbeeld over Afrikaanse maskers) voor the American School in Wassenaar.

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Als Freelance Projectmedewerker Kunstarchieven ordende en archiveerde ik op de juiste wijze de archieven van diverse hedendaagse, Nederlandse kunstenaars.

Stichting ToBe

Als freelance Coördinator ontwikkelde ik lesmateriaal op het gebied van beeldende vorming en kunstgeschiedenis. Ik organiseerde workshops en studiedagen voor leerlingen en leerkrachten. Als webredacteur schreef en redigeerde ik webteksten en maakte ik het aanbod van cursussen, workshops en maatwerkprojecten inzichtelijk op de website van ToBe.

Tentoonstellingsruimte GEMAK

Als freelance Projectmedewerker deed ik onderzoek naar het archief van kunstenaar Livinus van der Bundt, richtte ik de tentoonstelling ‘De koffer van Livinus’ in en verzorgde ik de gelijknamige publicatie. Ik schreef daarbij nieuwsbrieven, brochures, folders en persberichten, acutualiseerde de website en zette social media in als marketinginstrument.

Hogeschool ArtEZ

Voor Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ in Zwolle verzorgde ik colleges kunstgeschiedenis voor eerstejaars studenten van de docentenopleiding en Vrije Kunst. In een kort tijdsbestek maakten studenten kennis met de hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis. Dit vereiste een strakke planning en het maken van keuzes: welk werk geeft het beste een beeld van een kunststroming en met welke kunstenaars moéten de studenten in ieder geval kennis maken?

Gegoten Lood

Als projectmedewerker ondersteunde ik kunstenares Ingrid Rollema bij de organisatie van het project Gegoten Lood #2, dat in november 2011 plaatsvond in De Markten in Brussel. Dit project verbond beeldende kunst en theater met elkaar. Diverse internationale kunstenaars creëerden ‘installaties’ waarin mensen met verschillende achtergronden -van filosofisch, journalistiek tot literair tot activistisch- met elkaar konden discussiëren.Het Mauritshuis

Als medewerker educatie ontwikkelde ik educatief materiaal voor het basis- en voortgezet onderwijs. Ook onderhield ik contacten en informeerde ik het Haagse en het landelijke onderwijsveld. Ik organiseerde en coördineerde schoolbezoeken, workshops en familiedagen. Ik stuurde een team van museumdocenten aan, stelde jaarplannen en begrotingen op en verzorgde rondleidingen.

Teken- en Schildervereniging
Het Penseeltje

Voor Teken- en Schildervereniging Het Penseeltje in Veldhoven verzorgde ik schilderlessen voor volwassenen. Hierbij maakten zij kennis met diverse materialen en ontdekten ze dat er vele manieren zijn om tot beeldend werk te komen. Plezier in het schilderen stond voorop!

Museum Jan Cunen
en Stadsarchief Oss

Voor Museum Jan Cunen ontwikkelde ik educatief materiaal, onder meer voor het lesprogramma ‘Depotruimers’, waarbij leerlingen als museummedewerkers aan de slag gingen. Ook verzorgde ik rondleidingen en voerde ik projecten uit voor Stadsarchief Oss.

Markland College

Vervangend Docent Beeldende Vorming en CKV voor leerlingen van de onderbouw van het VMBO en Havo van het Markland College in Oudenbosch.

Radboud Universiteit

Als gastdocent voor de reeks 'Kunstenaar en materiaal' verzorgde ik aan de Radboud Universiteit een college over de verschillende betekenissen van het gebruik van lood door kunstenaar Anselm Kiefer.Titus Brandsma Lyceum

Als gastdocent CKV voor leerlingen van de bovenbouw van de Havo van het Titus Brandsma Lyceum in Oss, behandelde ik onder meer de kunstenaars Vermeer en Caravaggio tijdens, de lessenserie 'Licht in de kunst.'

Studie Kunstgeschiedenis en archeologie (Cum Laude)

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen studeerde ik Cum Laude af in de richting Moderne Kunst. Mijn masterscriptie handelde over het gebruik van lood door kunstenaar Anselm Kiefer.


Eerstegraads Docentenopleiding Beeldende kunst en Vormgeving

Aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem ben ik opgeleid tot docent beeldende kunst. Ik studeerde af op het thema Griekse en Romeinse mythologie.