Foto: Jaap van den Berg

De liefde voor kunst en creativiteit vormt de rode draad in mijn carrière. Ik doel op de schilderijen, tekeningen en kinderboeken die ik maak, maar ook op het enthousiasmeren van anderen hiervoor. Deze overdracht vindt op verschillende manieren plaats: tijdens lessen beeldende vorming of kunstgeschiedenis, of juist in de vorm van teksten, lessen en educatieve programma’s die ik schrijf voor scholen, musea en culturele instellingen.

Door lesmateriaal inhoudelijk en visueel aantrekkelijk te maken, leren kinderen en volwassenen zonder dat ze zich daar bewust van zijn. 
De kinderboeken die ik maak, zijn niet altijd als lesmateriaal bedoeld, maar sluiten daar wel bij aan: ik wil de fantasie prikkelen, maar kinderen ook zelfvertrouwen meegeven.